Welke afwegingen maken bedrijven om al dan niet naar de rechter te stappen?