Wetsvoorstel met plan van aanpak witwassen op korte termijn naar Tweede Kamer

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ op korte termijn indienen, schrijft Minister Kaag als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van drie rapporten over de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Samen met de minister van Justitie en Veiligheid werkt minister Kaag aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling. Hierbij gaat het om gegevensdeling tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie, in situaties die een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich brengen. Daaronder valt onder meer de verplichting om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. Het kabinet streeft ernaar dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Tweede Kamer. Bovendien ontvangt de Kamer op korte termijn de beleidsagenda witwassen bestaande uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbete...
advocatie
07-09-2022 08:00