Verblijf als familielid van een minderjarige EU-burger is niet tijdelijk van aard