Een felicitatie is nog geen mondelinge overeenkomst