Rol weggelegd voor het nieuwe artikel 7:653a BW in een reeds lopende procedure?