Sociale en milieu-impact: actieve inzet bedrijven gewenst - eigen gedrag medewerkers loopt echter achter

Driekwart van de medewerkers vindt het belangrijk dat hun werkgever zich actief inzet voor ESG. Een bijna evengroot aantal geeft zelfs aan dat ze een stap terug zouden doen in salaris om voor zo’n werkgever te werken. Met actieve inzet bedoelen de respondenten wel wat meer dan alleen statements op social media. Hoewel veel respondenten duurzame verwachtingen hebben van bedrijven, blijkt uit het onderzoek dat er nog winst te behalen valt in het eigen gedrag.<...
hrpraktijk
12-09-2022 17:12