Onderzoek: juridisch irrelevante gegevens onnodig in strafdossiers

Persoonsgegevens van slachtoffers hoeven niet in een strafdossier vermeld te worden, tenzij ze juridisch relevant zijn. Dat is een conclusie in het onlangs gepubliceerde onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het NSCR deed het onderzoek naar gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers in strafdossiers in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De onderzoekers onderzochten welke persoonsgegevens in de dossiers voorkomen, waar precies in het dossier deze persoonsgegevens staan en of deze persoonsgegevens altijd strafvorderlijk relevant zijn. De conclusie? Naast de strafvorderlijke, juridisch-inhoudelijke relevante gegevens worden ook persoonsgegevens van slachtoffers ge...
advocatie
14-09-2022 11:28