Voertaal in gerechten op Bonaire blijft Nederlands, vooralsnog niet Papiaments

Als een land wil dat een taal extra bescherming verdient, dan moet het een groot aantal maatregelen uit het Europees Handvest voor regionale talen en minderheidstalen van toepassing verklaren. Nederland deed dit eerder voor het Fries. De regering wil dat nu ook doen voor het Papiaments op Bonaire, een Creoolse taal. Daarvoor moet Nederland 35 maatregelen uit het Handvest uitkiezen en van toepassing verklaren op Bonaire. Bonaire is sinds 2010 een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Van de bevolking (20.000 mensen) spreekt twee derde thuis Papiaments, de meesten daarvan spreken ook Nederlands. Papiaments betekent letterlijk: gepraat, gebabbel....
mr online
14-09-2022 09:44