Veel vragen over plicht om kilometers bij te houden