Wetsvoorstel: rechter moet voortaan betalingsregeling kunnen opleggen

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen omdat de rechter de bevoegdheid krijgt een betalingsregeling op te leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt....
mr online
15-09-2022 09:31