Geen schriftelijke depotovereenkomst nodig voor zekerheidstelling