‘Ook na coronatijdperk zouden digitale rechtszittingen moeten kunnen blijven’

Dat blijkt uit een studie van juridisch en bestuurskundig onderzoeksbureau Pro Facto. Onderzoekers hebben op basis van case study’s en gesprekken met professionals in kaart gebracht of het mogelijk en wenselijk is om voorzieningen uit de tijdelijke crisiswetgeving – de coronaspoedwet – om te zetten in permanente regelingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC....
mr online
16-09-2022 09:06