Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen