Gratis online cursus: ‘Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2022-I’

In de cursus Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2022-I bespreken prof. dr. A.R. Houweling en mr. dr. P. Kruit de belangrijkste jurisprudentie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht uit de eerste vijf maanden van 2022. Achtereenvolgens passeren de revue: het opzegverbod, slapende dienstverbanden, ernstige verwijtbaarheid en billijke vergoeding, de cao-ontslagcommissie, het proeftijdontslag, ontslag op staande voet en overgang van onderneming. Na het volgen van deze cursus: kent u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht in het eerste en tweede kwartaal van 2022bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormenkunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw eigen praktijk
advocatie
19-09-2022 12:32