NOvA: ‘Wetsvoorstel ‘opleggen betalingsregeling door de rechter’ maakt procedure complexer’

De NOvA ziet niets in het conceptwetsvoorstel van de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Het wetsvoorstel zou rechters machtigen schuldenaren een betalingsregeling te bieden tegen de zin van de schuldeiser in. De NOvA vreest dat schuldenaren door het beoogd wetsvoorstel ‘opleggen betalingsregeling door de rechter’ worden geconfronteerd met complexere procedures. Hun advies luidt dan ook het voorstel in te trekken. Het wetsvoorstel is ontwikkeld om de positie van schuldenaren, die hun schuld niet in één keer kunnen terugbetalen, te verbeteren. Een rechter zou in de bev...
advocatie
19-09-2022 15:36