Onderzoek: problematisch tekort sociaal advocaten

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand werd een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkttekorten in de sociale advocatuur. “Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector te zien, maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen zijn bijzonder problematisch,” klinkt een van de conclusies. Het onderzoek werd, in nauwe samenwerking met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Met het onderzoek hoopt de Raad voor Rechtsbijstand aandacht te vragen voor de problemen in de sector, en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven voldoen. De con...
advocatie
19-09-2022 13:04