Gastcolumn: Rekruteren kunnen advocaten leren

Na mijn vorige column over inclusie vreesde ik dat ik een roepende in de woestijn was. Ik ontving echter een stortvloed aan schrijnende verhalen en hartverwarmende steunbetuigingen. Het is bijzonder dat kennelijk breed wordt gedragen dat onze beroepsgroep moet veranderen, maar dat dit slechts beperkt gebeurt en onze hinderende cultuur nog altijd prominent aanwezig is. Tekst door René Otto. De opvatting dat er iets moet veranderen is niets meer dan een ‘papieren tijger’ als wij niet actief werken aan verandering. Recent is besloten dat ik een toekomstig advocaat zou gaan begeleiden en dus geldt dit ook voor mij. Mijn missie is duidelijk: het bieden van een kans aan onconventionele juristen – zoals ikzelf die kans ook heb gekregen – en deze persoon op te leiden tot goed advocaat. Daarbij is de procedure van werving en selectie van groot belang. Hiërarchische monoloog
advocatie
20-09-2022 14:15