Postume promotie: ‘Tragisch dat Thijmen zijn proefschrift niet zelf kan verdedigen’