Benoeming voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden