'Voor de inbedding van Diversiteit en Inclusie zijn gedragsverandering en inclusief leiderschap noodzakelijk'