Kabinet pakt regie op digitalisering

De ministerraad heeft op voorstel van coördinerend bewindspersoon Van Huffelen (Digitalisering) ingestemd met de werkagenda voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving. Het kabinet heeft in deze eerste werkagenda de thema’s ‘digitaal fundament’ en ‘digitale overheid’ uit de hoofdlijnenbrief van 8 maart jl. verder uitgewerkt en gespecificeerd. Daarmee is het de eerste stap in de concrete invulling van de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland.
binnenlandse zaken
04-11-2022 15:20