Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld door kabinet

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Het gaat daarbij ondermeer om mensen die door een registratie in FSV schuldhulpverlening zijn misgelopen of waarbij het risico bestaat dat er bij de aangifte niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Het enkele feit dat iemand in FSV stond leidt niet tot een tegemoetkoming. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorspraak van staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst), mede na een debat over de contouren van het beleid met de Tweede Kamer.
financiën
04-11-2022 16:00