Antwoorden Kamervragen over het artikel Rekenkamer waarschuwt voor mogelijke vooringenomenheid bij politie algoritmes en het rapport van de Algemene Rekenkamer hierover