KNB: ‘Onderlinge gegevensdeling tegen witwassen nodig en gewenst’

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt het nodig en gewenst dat notarissen onderling gegevens kunnen delen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen van de ministers Kaag (Financiën) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) zet hiertoe een stap in de goede richting. De wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris blijft bestaan in de vorm van een collectieve notariële geheimhouding. Bovendien wordt shopgedrag van kwaadwillende cliënten tegengegaan. Wel kan het wetsvoorstel effectiever....
mr online
07-11-2022 15:34