Hof van Justitie geeft uitsluitsel over toetsing vreemdelingenbewaring; dwingt bestuursrechter tot ambtshalve toetsing