Beleid- en bestuursadviseur bij de Gemeente Amsterdam