Onduidelijk wie notaris bijstaat; waarschuwing voor gebrekkige communicatie

Een notaris moest onlangs voor de tuchtrechter verschijnen, nadat hij had bemiddeld tussen familieleden in een conflict over hun erfenis. Wiens belangen hij in de zaak precies had behartigd was achteraf echter onduidelijk Volgens één van de erfgenamen heeft de notaris nagelaten te vermelden wiens belangen hij nou daadwerkelijk behartigde in hun zaak. Hij diende daarom een klacht in, waarna de zaak onlangs voor de Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden verscheen. Volgens de man in kwestie was er bovendien sprake van belangenverstrengeling, doordat de notaris zich als notaris van de volledige familie anders opstelde dan hij deed in de hoedanigheid als notaris van de man alleen. De notaris stelt echter dat hij enkel voor de familie werkte, en dat dit voor alle partijen gedurende de hele zaak duidelijk moet zijn geweest. Onduidelijkheid De tuchtrechter gaat hierin deels ...
advocatie
09-11-2022 10:37