Rechters mogen geen lid zijn van Eerste Kamer, Tweede Kamer of Europees Parlement

DEN HAAG (PDC) - Een rechter mag tijdens het uitoefenen van zijn ambt niet gelijktijdig lid zijn van de Eerste Kamer, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dat verbod wil minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind wettelijk vastleggen. Hij diende daartoe gisteren een wetsvoorstel in, dat wijziging van verschillende wetten met betrekking tot de rechterlijke organisatie beoogt.
parlement
09-11-2022 13:00