Vergunningverlener APV, Bijzondere Wetten, Alcoholwet bij de Gemeente Coevorden