Beroep op WHOA leidt in 8% van gevallen tot schuldeisersakkoord