Laptop inleveren na einde dienstverband: rechter oordeelt over verwijderen privégegevens