TK Schriftelijke beantwoording van de tijdens het CD Strafrechtelijke onderwerpen door het lid Knops gestelde vragen