Advocaat geschrapt die geen btw afdroeg over toevoegingsvergoedingen

Een advocaat heeft sinds 2013 geen btw afgedragen over de toevoegingsvergoedingen van de Raad voor Rechtsbijstand. De btw-som is opgelopen tot zo’n 185.000 euro, en de raadsman heeft zijn financiële nalatigheid proberen te maskeren in zijn jaarrekeningen. Het komt hem op een schrapping te staan. De eenpittende advocaat heeft geen btw afgedragen over een totaal aan vergoedingen van meer dan een miljoen euro, zo blijkt uit de vorige week gepubliceerde uitspraak. De zaak kwam aan het licht nadat de Gelderse Orde van Advocaten afgelopen voorjaar – ‘in het kader van proactief toezicht’ – de jaarrekening 2020 van de advocaat inzag. Daarop stond een nog te factureren omzet van circa 1,1 miljoen euro en een kortlopende schuld aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) van ongeveer een miljoen. De netto omzet over 2020 bedroeg echter slechts 150.752 euro, waardoor de alarmbellen bij de waarneme...
advocatie
14-11-2022 15:13