De Peeters q.q./Gatzen-vordering in verhouding tot de faillissementspauliana