Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk

Vandaag heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. In december volgt een laatste publicatie van de toegekende projecten.
binnenlandse zaken
15-11-2022 13:41