Invoering digitaal oprichten bv loopt opnieuw vertraging op

De invoering van het digitaal oprichten van een bv loopt opnieuw vertraging op, zo meldt de KNB. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil dat het wetsvoorstel eerst plenair wordt behandeld, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling is voorlopig gepland in februari, waardoor de invoeringsdatum naar verwachting doorschuift naar zomer 2023. Volgens de Europese richtlijn had de invoering uiterlijk op 1 augustus 2022 moeten plaatsvinden. In Nederland moet eerst de Tweede Kamer nog akkoord gaan met het wetsvoorstel, en vervolgens ook de Eerste Kamer. De wetgeving in kwe...
advocatie
16-11-2022 08:00