Inzicht in aanbod advocaten door nieuw dashboard van Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een interactief dashboard ‘Aanbod’ over advocaten gepubliceerd. In het dashboard is onder andere informatie opgenomen over het aantal werkzame advocaten binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand op tal van gebieden. Het dashboard geeft verder inzichten in trends in afstanden tussen burgers die een toevoeging krijgen en het aantal advocaten, de verdeling van vraag en aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand over Nederland en trends in kantoorgrootte van advocaten. Het dashboard laat bijvoorbeeld in één oogopslag zien dat het aantal actieve advocaten binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand sinds 2017 gestaag afgenomen is: van 7.365 in 2017 naar 6.220 in 2021. De gegevens zijn tot en met 2021 bijge...
advocatie
17-11-2022 15:18