Geen belastingrente over periode dat voorlopige aanslag al is betaald