Machtiging curator voor sluiten van activatransactie?