Welke factoren spelen een rol bij de omvang van schadevergoedingen op grond van de AVG?