‘Schikken in rechtszaken kan veel beter’

Een schikking is in sommige gevallen te zien als de te prefereren afloop van een rechtszaak: ‘er samen uitkomen’ helpt de lieve vrede bewaren en doorprocederen loopt in de papieren. Maar vaak heeft een schikking geen pacificerende werking en sluimert het onderliggende conflict door. Lieverse, als docent en onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool en tijdens zijn promotieonderzoek aan het Montaigne Centrum (Universiteit Utrecht), onderzocht hoe hierin verandering kan worden gebracht. Onlangs verdedigde hij zijn proefschrift....
mr online
21-11-2022 12:24