Wvggz; tijdstip beoordeling na cassatie en terugverwijzing