Europese Hof van Justitie: bepaling antiwitwasrichtlijn ongeldig

Het UBO-register in de huidige vorm tast de grondrechten en privacy van burgers aan. Dat is het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Volgens het Europese Hof is het aan iedereen openbaar maken van de gegevens ‘buitenproportioneel’. Het UBO-register is in Nederland een onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is een Europese database. Een Luxemburgse rechter had prejudiciële vragen over de uitleg van een aantal bepalingen van de antiwitwasrichtlijn gesteld. De Luxemburgse rechter gaf eerder een vennootschap gelijk, in een zaak waarbij de vennootschap de publiekelijke toegang tot hun gegevens in het register wilde beperken. De rechter oordeelde dat het openbaar maken van de gegevens ‘een onevenredig risico ...
advocatie
22-11-2022 17:42