Werknemer dient ontslag in - met behoud van transitievergoeding en toekenning van billijke vergoeding