De belangenafweging bij een enquêteverzoek van het OM