Gerechtshof discrimineert raadsheer-plaatsvervanger niet door hem op 73-jarige leeftijd ontslag te verlenen