Vanaf 01-01-2023 apart verzoek om teruggaaf accijns en verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

Bent u een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of inrichting voor alcoholvrije dranken? Dan kunt u via uw periodieke aangifte vragen om teruggaaf van accijns of verbruiksbelasting. Vanaf 1 januari 2023 verandert dit. U moet dan een apart verzoek om teruggaaf doen in Mijn Douane. U verrekent de teruggaaf dan niet meer in uw periodieke aangifte.
belastingdienst
25-11-2022 12:45