Welke factoren spelen een rol bij toekenning en omvang van AVG-schadevergoedingen?