Het beperken van aansprakelijkheid en (in)directe schade