Huurder (niet verhuurder) moet waarde van ontruimde goederen bewijzen